Salus Pro Domo - centrum medyczne

Wyróżniającym się elementem SalusProDomo.pl jest podejście holistyczne, które uwzględnia nie tylko objawy czy problemy pacjenta, ale także jego sytuację życiową, relacje społeczne, a także aspiracje życiowe. Terapia opiera się na najnowszych osiągnięciach psychologii i psychoterapii, a celem jest nie tylko złagodzenie bieżących problemów, ale także wsparcie w procesie samorozwoju oraz osiągania pełni potencjału. W gabinetach SalusProDomo.pl pacjenci znajdują nie tylko bezpieczne miejsce do wyrażenia swoich emocji czy doświadczeń, ale także wsparcie w odnalezieniu siły wewnętrznej do pokonywania trudności. Dzięki empatii oraz zrozumieniu terapeutów klienci czują się zaakceptowani i wspierani, co stanowi solidną podstawę do budowania zdrowych relacji, a także osiągania pozytywnych zmian w swoim życiu.

Adres: Nowogrodzka 44 lok. 12
00-695 Warszawa

Telefon: 22 608 05 53

Salus Pro Domo - centrum medyczne

Poznaj podobne przedsiębiorstwa